459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Patauův syndrom

Popis Patauova syndromu

Fyziologie (jak to má fungovat)

Při početí získává plod genetickou informaci od obou rodičů, kde vajíčko má 23 chromozomů a spermie také 23 chromozomů. 22 chromozomů nese informaci pro buňky celého těla, jeden poslední chromozom nese geny pro pohlaví X nebo Y. Splynutím pohlavních buněk rodičů vzniká první buňka nenarozeného dítěte s 22 páry chromozomů a kombinací XX pro děvče nebo XY pro chlapce.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Patauův syndrom je trisomií 13. chromozomu. Tato genetická porucha brání normálnímu vývoji plodu.

Příčiny

  • nejsou přesně známy
  • genetická porucha
  • rizikovým faktorem je vyšší věk matky

Příznaky

Narozeno je jen velice malé procento plodů s touto genetickou poruchou. Narozené děti jsou těžce mentálně retardovány s vývojovými vadami hlavy, končetin i vnitřních orgánů. Typická je malá hlava (mikrocefalie) s malým, špatně vyvinutým mozkem. Oči jsou často bez duhovky, blízko u sebe nebo chybí. Na rukou bývá větší počet různě tvořených prstů. Z vnitřních orgánů jsou nejčastěji postiženy srdce, dýchací a močové ústrojí.

Komplikace

  • potrat
  • vývojové vady hlavy, končetin a vnitřních orgánů

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Léčba neexistuje. Při zjištění vady v těhotenství je doporučeno jeho ukončení. Pokud se dítě narodí, málokdy přežívá první měsíc života. Korekce vývojových vad je většinou nemožná.

Poradit z přírodní poradny

  460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
 Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
 Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.

Chci poradit

(Informační zdroje stránky)