459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Patauův syndrom

Popis Patauova syndromu

Fyziologie (jak to má fungovat)

Při početí získává plod genetickou informaci od obou rodičů, kde vajíčko má 23 chromozomů a spermie také 23 chromozomů. 22 chromozomů nese informaci pro buňky celého těla, jeden poslední chromozom nese geny pro pohlaví X nebo Y. Splynutím pohlavních buněk rodičů vzniká první buňka nenarozeného dítěte s 22 páry chromozomů a kombinací XX pro děvče nebo XY pro chlapce.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Patauův syndrom je trisomií 13. chromozomu. Tato genetická porucha brání normálnímu vývoji plodu.

Příčiny

  • nejsou přesně známy
  • genetická porucha
  • rizikovým faktorem je vyšší věk matky

Příznaky

Narozeno je jen velice malé procento plodů s touto genetickou poruchou. Narozené děti jsou těžce mentálně retardovány s vývojovými vadami hlavy, končetin i vnitřních orgánů. Typická je malá hlava (mikrocefalie) s malým, špatně vyvinutým mozkem. Oči jsou často bez duhovky, blízko u sebe nebo chybí. Na rukou bývá větší počet různě tvořených prstů. Z vnitřních orgánů jsou nejčastěji postiženy srdce, dýchací a močové ústrojí.

Komplikace

  • potrat
  • vývojové vady hlavy, končetin a vnitřních orgánů

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Léčba neexistuje. Při zjištění vady v těhotenství je doporučeno jeho ukončení. Pokud se dítě narodí, málokdy přežívá první měsíc života. Korekce vývojových vad je většinou nemožná.

(Informační zdroje stránky)